Thursday, May 23, 2013

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2013 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Αυγούστου 2013. Στα πλαίσια της υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση, το επόμενο χρονικό διάστημα στο ιστολόγιο θα ανεβαίνει υλικό που θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη συμπλήρωση της αίτησης. Το έγγραφο που ακολουθεί περιέχει τις επίσημες οδηγίες της ΚΥΥ του Υπουργείου.
Wednesday, May 22, 2013

Bloom's Taxonomy

Most of us are about to complete our etwinning projects and some of us are going to submit a proposal for the national label and later on the european label. As an etwinning embassador I am trying to suggest ways of being more effective during this process. Therefore a new category is launched in this blog to assist etwinners who want to present their project in the best possible way.

Let's start with defining our learning goals using Bloom's taxonomy

http://vimeo.com/57698458

http://edudemic.com/2013/05/blooms-taxonomy/

THE FLIPPED CLASSROOM


Introducing The Flipped Classroom from MediaCore on Vimeo.


Tuesday, May 21, 2013

Contact Seminar ΠΕ60

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar για εκπαιδευτικούς ΠΕ60 στη Θεσσαλονίκη 3-5 Οκτωβρίου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 03 – 05 Οκτωβρίου 2013 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Νορβηγία, Κύπρο, Εσθονία, Λετονία, Τσεχία, Γαλλία και Πολωνία στη Θεσσαλονίκη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Νηπιαγωγούς ΠΕ60.
Από την Ελλάδα θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60. Γλώσσα επικοινωνίας στο σεμινάριο είναι τα Αγγλικά. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εργάζονται σε Νηπιαγωγεία της χώρας κατά το σχ. έτος 2013-14 και θα συμμετέχουν στο contact seminar με έξοδα του προγράμματος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning πριν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.
  • Να έχουν γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
  • Να δεσμευτούν ότι κατά τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο θα προχωρήσουν στην οργάνωση ενός προγράμματος eTwinning κατά το σχολικό έτος 2013-14.
  • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να συμπληρώνουν σε διμηνιαία βάση την Project Card και με την ολοκλήρωσή του να υποβάλλουν αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.
Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ και οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 07/06/2013 στις 15.00 το μεσημέρι. Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr .
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων θα αξιολογηθεί η πρόταση υλοποίησης ενός έργου eTwinning όπως έχει συμπληρωθεί στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και στη συνέχεια, εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι,  θα γίνει κλήρωση.

Thursday, May 16, 2013

Webinar on Creative Drama in the classroom


The eTwinning Creative Classroom Group has organised the expert talk: " Creativity in context: Creative Drama in the classroom" with Brad Haseman (University of Queensland, Australia), which will take place on Tuesday 21st May at 15.00 CET.

It will be our participation to the International Arts Education Week 2013. 
For attendees, Please copy and past the full event address below into your browser:


https://eun.webex.com/eun/onstage/g.php?t=a&d=953482801

•Session will open 15 minutes before the event.
•Enter you name email address and the password: drama
•If you enter the platform for the very first time, click  yes to all questions that the system will ask you.
•You will have to have the latest Java client installed on your browser. If you do not you will be prompted to download it.

Friday, May 10, 2013

We are ET winning!!

Οι έλληνες εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην καμπάνια κερδίζουν ένα δώρο – έκπληξη!
Έως τώρα, έχουμε 13 εκδηλώσεις και 22 πόστερ από όλη την Ελλάδα! Εσείς ακόμη να λάβετε μέρος?
Φτιάξτε μια αφίσα, οργανώστε μια εκδήλωση για να παρουσιάσετε το έργο σας ή το eTwinning στους συναδέλφους σας στο σχολείο σας και μοιραστείτε τις φωτογραφίες από την εκδήλωση ή λίγα λόγια για την εμπειρία αυτή!
Στείλτε  τα στο mail: etwinning@sch.gr  και λάβετε μέρος στην κλήρωση για ένα δώρο-έκπληξη!!!
Time to eT(win)!
http://www.etwinning.net/el/pub/news/news/etwinning_spring_campaign_laun.htm